Priser Stubbfräsning

Grundpriset baseras på stubbens diameter. Storleken mäts i markplan enligt bilden.

  • Grundpris 100kr/dm
  • Framkörningsavgift 500kr
  • Vid större antal stubbar ring för fri offert
  • Uppsamling och bortforsling ombesörjes mot kostnad. Deponiavgift kan förekomma.
Vi samarbetar med Umeå Trädfällning för professionell och säker trädfällning.
Sedan fräser vi bort stubbarna och er tomt är klar!