Vi samarbetar med Umeå Trädfällning för professionell och säker trädfällning.
Sedan fräser vi bort stubbarna och er tomt är klar!